1. Wartość Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe co do zasady wynosi do 1 000 000,00 zł.
  2. Ostatecznym Odbiorcą Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe jest Mikroprzedsiębiorstwo, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego.
  3. Ostateczny Odbiorca ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę na Inwestycje Rozwojowe nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
  4. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe, bez względu na liczbę transz, w jakich jest ona wypłacana.
  5. Maksymalny okres spłaty Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe, co do zasady wynosi 84 miesiące.
  6. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe.