1. Wartość Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe co do zasady wynosi do 1 000 000,00 zł.
  2. Ostatecznym Odbiorcą Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe jest Mikroprzedsiębiorstwo, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego.
  3. Ostateczny Odbiorca ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę na Inwestycje Rozwojowe zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 7,5% wartości inwestycji, co oznacza, że Jednostkowej Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 92,5% jego wartości.
  4. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe
    Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe, bez względu na liczbę transz, w jakich jest ona wypłacana.
  5. Maksymalny okres spłaty Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe nie może być dłuższy niż 84 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe.
  6. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe.