Uprzejmie informujemy, iż środki na tę pożyczkę zostały wydatkowane. W chwili obecnej Fundacja nie przyjmuje już nowych wniosków

 • WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
 • BIZNES PLAN
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA
 • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
 • UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – KONSUMENT
 • UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – PRZEDSIĘBIORCA
 • KWESTIONARIUSZ MŚP
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY – NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW
 • FORMULARZ INFORMACJI – POMOC DE MINIMIS
 • WERYFIKACJA NIEDOZWOLONEGO NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA – OŚWIADCZENIE
 • REGULAMIN POŻYCZKI NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
 • TABELA PROWIZJI I OPŁAT
 • UMOWA POŻYCZKI ROZWOJOWEJ
 • WEKSEL
 • KARTA PRODUKTU – Załącznik nr 4 do UMOWY
 • ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI U OSTATECZNYCH ODBIORCÓW – Załącznik nr 6 do UMOWY