Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62
16-400 Suwałki

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biuro3otwii@frp.pl
tel.  731 757 000