„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego w dniu 17 października 2018 roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 10 mln zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy dokonał wniesienia wkładu w wysokości 10 000 000 zł i  powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe”.

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe dla podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przeznaczona może być na finansowanie inwestycji rozwojowych w sektorze usług oraz sektorze produkcyjnym oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (bez ograniczeń branżowych).

Podlaski przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pożyczki w kwocie do 1 mln zł przy wniesieniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 7,5%.
Maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Istnieje możliwość skorzystania z 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Warunki oferowanego produktu są bardzo atrakcyjne: oprocentowania na warunkach preferencyjnych z pomocą de-minimis jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych i wynosi 0,5% w skali roku.

Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza do korzystania z nowego instrumentu finansowego. Szczegółowych informacji udzielają doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.