Uprzejmie informujemy, iż środki na tę pożyczkę zostały wydatkowane. W chwili obecnej Fundacja nie przyjmuje już nowych wniosków

WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
BIZNES PLAN
UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – KONSUMENT
UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – PRZEDSIĘBIORCA
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
KWESTIONARIUSZ MŚP
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY – NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE
FORMULARZ INFORMACJI – POMOC DE MINIMIS
WERYFIKACJA NIEDOZWOLONEGO NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA – OŚWIADCZENIE
REGULAMIN POŻYCZKI NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
TABELA PROWIZJI I OPŁAT
UMOWA POŻYCZKI ROZWOJOWEJ
KARTA PRODUKTU – Załącznik nr 4 do UMOWY
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI U OSTATECZNYCH ODBIORCÓW – Załącznik nr 6 do UMOWY
WEKSEL