Uprzejmie informujemy, iż środki na tę pożyczkę zostały wydatkowane. W chwili obecnej Fundacja nie przyjmuje już nowych wniosków

WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
BIZNES PLAN
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – KONSUMENT
UPOWAŻNIENIE DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – PRZEDSIĘBIORCA
KWESTIONARIUSZ MŚP
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY – NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW
FORMULARZ INFORMACJI – POMOC DE MINIMIS
REGULAMIN POŻYCZKI NA INWESTYCJE ROZWOJOWE
TABELA PROWIZJI I OPŁAT
KARTA PRODUKTU
WZÓR UMOWY POŻYCZKI ROZWOJOWEJ
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI U OSTATECZNYCH ODBIORCÓW