1. Celem instrumentu finansowego jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące typy inwestycji:
1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, w tym m.in.:
a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług,
b) dokonanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług;
2) zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi;
b) operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;
c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. (więcej…)