1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki udzielonej na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
2. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę na Inwestycje Rozwojowe.